Nieuwe uitbater gezocht

Oproep aan jullie allemaal!

Voor de klanten van PartyTaart zijn wij op zoek naar een nieuwe uitbater met bakken bakkerstalent en commerciƫle flair.

Voor meer info en voorwaarden contacteer ons via onze FB pagina PartyTaart of stuur een e-mail naar info@partytaart.be

Vriendelijke groeten,

Party Taart

Goede afspraken maken goede vrienden

Algemene voorwaarden

Hier kan je onze algemene voorwaarden lezen,
bij vragen mag je ons steeds contacteren.

ALGEMENE VOORWAARDEN

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke koop-verkoopovereenkomst door een bezoeker van deze website, hierna “klant” genoemd, afgesloten met PartyTaartingeschreven in de kruispuntbank van ondernemingen met nummer BE 0689.827.079, gevestigd te Gallifortlei 249 2100 Deurne. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.

Door het plaatsen van een bestelling via e-mail, fax, telefoon, website, online shop en zo verder verklaard de koper zich akkoord met de algemene voorwaarden.

TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

De overeenkomst komt tot stand nadat de klant:
a. de gehele bestelprocedure via de website heeft doorlopen; of
b. het aanbod en/of de offerte van PartyTaart schriftelijk of via de e-mail heeft aanvaard.
Nadat de overeenkomst via de website tot stand is gekomen, stuurt PartyTaart de klant via de e-mail een bevestiging dat PartyTaart de bestelling heeft ontvangen. In deze bevestigingse-mail zijn het bestelnummer en de overige gegevens van de bestelling van de klant opgenomen.
Of
Door het plaatsen van een bestelling per telefoon, e-mail of internet is de overeenkomst een feit. Party Taart behoudt zich het recht voor bestellingen te weigeren zonde ropgave van reden, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden.

Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven. Offertes zijn geldig gedurende 14 dagen.
Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.

PartyTaart is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar mailings, offertes of op de website. PartyTaart is niet gebonden aan een offerte of aanbieding indien de offerte en/of aanbieding gebaseerd is op een verkeerde berekening.
Het assortiment dat op de website wordt aangeboden kan worden gewijzigd.

GEPERSONALISEERDE BESTELLINGEN

Met gepersonaliseerde bestellingen wordt bedoeld: bestellingen die op maat gemaakt moeten worden. De bestelling moet op maat gemaakt worden omwille van (maar niet beperkt tot): omvang, ingrediënten, persoonlijke boodschappen,…

Gepersonaliseerde bestellingen dienen steeds minstens 5dagen voorafgaande aan de oplevering besteld te worden tenzij anders gecommuniceerd door de verkoper.

Party Taart is niet verantwoordelijk voor het door de klant verkeerd opgeven van teksten, afbeeldingen, foto’s of logo’s die op bestelde producten gedrukt/afgebeeld dienen te worden. De klant dient zelf te controleren of deze teksten, afbeeldingen, foto’s of logo’s correct zijn.

Het resultaat van het gepersonaliseerde product is o.a. afhankelijk van de kwaliteit van het door de klant aangeleverde bestand. Kleurafwijkingen en/of een onscherpe afbeelding geven de klant niet het recht om de overeenkomst te ontbinden of op enige vorm van compensatie. Party Taart tracht de afbeelding op het product zoveel mogelijk overeen te laten komen met het door de klant aangeleverde bestand, maar geeft daaromtrent geen enkele garantie.
De afbeelding op een taart kan maximaal van A4 formaat zijn, tenzij met de klant anders is overeengekomen.

VERZAKINGSRECHT

Alle afbeeldingen, afmetingen, kleuren, gewichten, etc. van de aangeboden producten opgenomen op de website gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

De producten kunnen door hun aard en duidelijk persoonlijk karakter niet worden teruggezonden. Elke koop-verkoop is vanaf het sluiten van de overeenkomst definitief en niet onderworpen aan enige bezinningstermijn.

De klant is verplicht het product in ontvangst te nemen. Blijft de klant hiermede in gebreke, dan komen de daardoor ontstane kosten voor zijn rekening, zoals de kosten voor het nogmaals bezorgen van het product. Het niet in ontvangst nemen van het geleverde product komt voor risico van de klant. Door de beperkte houdbaarheid van een product is het mogelijk dat een product niet nogmaals bezorgd kan worden. In een dergelijk geval blijft de overeengekomen vergoeding verschuldigd.

KLACHTEN

Zichtbare gebreken aan geleverde producten dienen direct na de levering aan Party Taart gemeld te worden. Indien de klant het pakket met daarin het product accepteert terwijl het pakket of product beschadigd is of een gebrek vertoont of indien de klant de beschadiging of het gebrek niet tijdig bij Party Taart meldt, dan is Party Taart niet aansprakelijk voor die beschadiging of het gebrek.

Niet zichtbare gebreken dienen onmiddellijk na de vaststelling aan Party Taart gemeld te worden. De klant verbindt zich ertoe om het product ter beschikking aan Party Taart te stellen en te handelen volgens met de verkoper gemaakte afspraken. Bij laattijdige meldingen verliest de klant zijn recht op vergoeding en is Party Taart niet meer aansprakelijk voor het gebrek.

Klachten worden door Party Taart binnen 14 dagen afgehandeld. Indien afhandeling van een klacht binnen de termijn van 14 dagen onverhoopt niet mogelijk is, zal de klant op de hoogte worden gesteld van de vertragingsduur.

Door Party Taart als ondeugdelijk erkende producten zullen door haar hetzij worden vervangen, hetzij in het aankoopbedrag worden gecrediteerd. De kosten welke gepaard gaan met het vervangen van ondeugdelijke producten zijn voor rekening van Party Taart.
Vragen over de bestelling of klachten kan de klant melden bij:
Party Taart
Gallifortlei 249
2100 Deurne
03 296 64 96
info@partytaart.be

LEVERING

Verkoper zal steeds streven naar snelle levering van het bestelde.

Het vermelde tijdstip van levering is slechts indicatief en geeft de koper geen recht op schadevergoeding of op ontbinding van de overeenkomst.

Wanneer de levering niet kan plaatsvinden ten gevolge van de (professionele) koper, zal de afgesproken prijs voor 100% te betalen zijn.

Het risico van het geleverde gaat vanaf het moment van de levering / afhaling over van de verkoper op de koper.

PartyTaart levert enkel in het weekend. 

LEVERING ZONES

PartyTaart levert in de Provincie Antwerpen. Leveringen in andere provincies zijn mogelijk na overleg met PartyTaart en mede afhankelijk van de grootte van de bestelling. Voor een levering buiten de Provincie Antwerpen is er steeds kost aan verbonden, deze is afhankelijk van de af te leggen afstand. 

 TIJDSTIP VAN DE LEVERING

Alle leveringen gebeuren tussen 9uur ’s morgens  en 15 uur ’s middags. Je kan een gewenst tijdstip noteren als opmerking tijdens het ingeven van je bestelling, let op, dit tijdstip is slecht indicatief.  

 AFHALING

Het is mogelijk om uw bestelling in ons atelier te komen afhalen. Het tijdstip van de afhaling is steeds om 11uur ’s morgens..

BETALING

Betaling gebeurt steeds cash of elektronisch via Mister Cash,Bankontact of kredietkaart (bij online bestellingen) of cash/payconiq ter plaatse in het atelier. Elke bestelling is onmiddellijk betaalbaar op het moment van sluiten van de overeenkomst. De koper krijgt indien gewenst een factuur uitgereikt.

PRIJZEN

Alle prijzen, afgedrukt of mondeling gecommuniceerd, zijn in EURO. Schrijffouten voorbehouden.

GESCHILLEN

Alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst worden beheerst door het Belgisch recht. Voor alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst zijn de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de verkoper bevoegd.

ANNULEREN

De koper heeft het recht te annuleren tot vier dagen voorafgaand aan de dag van afgesproken oplevering. Na deze periode heeft hij niet meer het recht te annuleren en zal de overeenkomst uitgevoerd worden. Tenzij anders overeengekomen wordt met de verkoper.
Gepersonaliseerde bestellingen kunnen slechts geannuleerd of gewijzigd worden tot 5 dagen voor de afgesproken opleveringsdatum, wijzigingen zijn slechts mogelijk na overleg tussen verkoper en koper.

Reeds gemaakte kosten in functie van een gewone bestelling of gepersonaliseerde bestelling worden altijd aangerekend, ook na annulering.

INTRESTEN EN SCHADEBEDING

Bij elke factuur waarvan het bedrag niet werd vereffend op de gestelde vervaldag zal zonder enige ingebrekestelling een intrest van 9% verrekend worden op het volledige verschuldigde bedrag vanaf de factuurdatum.

Bij niet betaling na ingebrekestelling binnen de 7 werkdagen zal een schadevergoeding van 15% verrekend worden op het totaal verschuldigde bedrag.

Bij het sturen ingaand vanaf de eerste aanmaning zal steeds een kost van 20 € per nieuwe aanmaning in rekening gebracht worden. Bijkomende kosten die gemaakt worden voor het innen van een niet betaalde factuur van de koper zullen ten laste zijn van de koper (inclusief maar niet beperkt tot incasso, deurwaarder, advocaat…).

VEILIGHEID

PartyTaart zal verkregen persoonlijke gegevens  enkel gebruiken voor intern gebruik en eventuele communicatie naar de klanten. Gegevens zullen niet aan derden doorgegeven of verkocht worden.

VERANTWOORDELIJKHEID VOOR SCHADE

De verkoper kan, behoudens opzet en grove nalatigheid, niet verantwoordelijk gesteld worden voor de schade ten gevolge van gebruik van het verkochte goed en gebeurlijke ongevallen (inclusief maar niet beperkt tot: allergieën, verstikking,…)

NIETIGHEID

De nietigheid van een van de artikelen heeft niet de nietigheid van de algemene voorwaarden tot gevolg.

Product informatie

Er wordt geen gelatine of alcohol aan onze producten toegevoed.

Ingrediënten: deze kunnen verschillen per product, indien er vragen zijn over bepaalde ingredienten gelieve ons steeds per email te contacteren.

suiker, magere MELK (LACTOSE), scharrelEI, TARWEbloem (GLUTEN), water, aardbeien, gemodificeerd aardappel zetmeel, magere MELKpoeder (LACTOSE), AMANDELEN, glucosestroop (TARWE), TARWEZETMEEL (GLUTEN), aardappelzetmeel, emulgatoren: E322, E405, E433, E450, E471, E472a, E472b, E477, rijst, CACAOmassa, gedroogde glucosestroop, weipoeder, dextrose (MAïS, TARWE), rijsmiddel: E500, verdikkingsmiddelen: E401, E415, E466, stabilisatoren: E170, E405, E407, E420, E422, SOJAmeel, volle MELKpoeder (LACTOSE), MELKeiwit (LACTOSE), invertase, voedingszuur: E330, kleurstoffen: E101, E104¹, E122¹, E124¹, E131, E151, E160a, geleermiddel: E440 (pectine), plantaardig kokosvet gehard, melasse, CACAOboter, scharrel EIgeel, zout, boteraroma (LACTOSE, MELK), scharrelEIgeel, natuurlijke aroma, conserveermiddelen: E200, E202, E330, zuurteregelaars: E330, E331 (MAïS, TARWE), LACTOSE (MELK), aroma, palmolie, abrikozen aroma, E422glycerine, natuurlijke vanille aroma, antioxidanten: E330.